Europejski Festiwal Jogi jest w swej istocie wydarzeniem dla całej wspólnoty. Chcemy, żeby dzieci doświadczyły niesamowitego poczucia bycia razem i frajdy oraz nawiązywały przyjaźnie na całe życie.

W miarę możliwości dzieci dzielimy na mniejsze grupy językowe, żeby były razem z dziećmi mówiącymi w ich języku. Staramy się zorganizować to tak, żeby ochotnicy prowadzący grupy również mówili w języku waszego dziecka.

By najlepiej obsłużyć szeroki wachlarz wieku dzieci, oferujemy:

Prosimy pamiętać, że odpowiedzialność za dzieci spoczywa w trakcie całego Festiwalu na rodzicach i że oni odpowiadają za nie przez cały czas. Obsada naszych Obozów Młodzieżowych to energiczni i zaangażowani jogini, którzy są woluntariuszami. Prosimy być wobec nich uprzejmi i rozumieć, że wykonują ogromną pracę. Z oczywistych powodów: zdrowotnych i bezpieczeństwa (np. informacja o wszelkich alergiach), oraz po to by można było odpowiednio powitać dziecko na obozie (język ojczysty, imię itp.) konieczne jest zarejestrowanie dziecka przed oddaniem go na obóz – bez względu na jego wiek.