Yogi Bhajan
To zawsze wygląda na coś niemożliwego, dopóki się tego nie dokona. …aby oczyścić się duchowo, musisz pomóc komuś się uwznioślić, sejwa, to jest pokarm duchowy. Twój duch duchowości umrze bez niej. Yogi Bhajan

Czy naprawdę wiemy, co oznacza służenie innym? 

To nie jest obowiązek.

To nie jest ciężkie.

To nie to samo, co karma joga.

Kiedy używamy słowa ‚sejwa‚, oznacza to dawanie z serca. Nasza praktyka napełniła nas; jest czas dawania, aby otrzymywać w zamian; ale w pewnej chwili nasze serce woła nas, byśmy dawali bez oczekiwań.

To jest lekkie.

Kieruje tym serce.

Jest to dzielenie się boskością w nas.

W ten sposób, poprzez sejwę, powiększamy się.

Poprzez sejwę poznajemy Boga.

Na tym Festiwalu stawiamy sobie jako intencję wzrastanie w świadomości sejwy, a poprzez to zbiorowo wzrastanie w świadomości Boga i w pomyślności.

Yogi Bhajan
Jesteśmy na tej planecie, by kochać się nawzajem, by służyć sobie nawzajem i by uwznioślać siebie nawzajem. Przyjmijmy politykę Boga, którą jest dawać, dawać, dawać. Yogi Bhajan